من به هر تحقیری که شدم با صدای بلند خندیدم ….

نام مرا گذاشتند “با جنبه” ! بی آنکه بدانند؛

خندیدم تا کسی صدای شکسته شدن قلبم را نشنود 

[ چهار شنبه 28 خرداد 1393برچسب:,

] [ 12:53 ] [ Donya ]

[ ]

نقل قول از یکی از دوستان : یه شب ﻣﺎﻣﺎنم و ﺑﺎﺑﺎﻡ حرفشون شد و تو قهر بودن . . .


ﺑﺎﺑﺎﻡ ﮔﻔﺖ: من دارم از این خونه میرم اینجا جای من نیست

منم کلی خندم گرفت

وقتی از خونه رفت فورا بهش اسمس دادم.......

ﺧﻮﻧـــﻪ ﺧــــﻮﺑﻪ . . . ﺍﻭﻥ ﺑﯿـــﺮﻭﻥ ﺧــﺒﺮﯼ ﻧﯿســــــ ﺑﻪ ﺟﺰ ﭼﺸﻤای ﺑـــﺎﺭﻭنی

ﺑﻪ ﺟﺰ ﺁﺩﻣﻬﺎﯼ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﻣﺜﻪ ﺧﻮﺩﺕ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﺟﺒﺎﺭﻩ ﺑﺎ ﺍﻭﻧﯽ . . .

ﺑﻌﺪ ﺩﯾﺪﻡ جواب ﻧﺪﺍﺩ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺍﺱ ﺩﺍﺩﻡ : ﺧﯿﻠﯽ ﺩﺭﺩ ، ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺸﮑﻼت ،

ﺧﯿﻠﯽ دعوا ، خیلی ﺑﯽ ﭘﻮﻟﯽ ﺩﺍﺷﺘﯽ .

ﭼﻘﺪﻩ ﺑﻬﺖ ﮔﻔﺘﻢ ﻣﯽ ﻣﻮﻧﺪﯼ ﮐﺎﺷﮑﯽ ، ﺣﺎﻻ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﺧﻮﻧﻪ ﯼ ﻣﺎ ﺟﺎﯼ ﭘﯿﺰﻭﺭﯾﺎﺵ

ﻧﯿﺲ . . .

ﺑﺎﺑﺎﻡ : ﺯﺭ ﻧﺰﻥ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺷﻮﺧﯽ ﻧﺪﺍﺭﻡ ، ﻣﻦ ﻭ ﻣﺎﻣﺎﻧﺖ ﺍﯾﻨﺎ ﺭﻭ ﯾﺎﺩﺕ ﺩﺍﺩﯾﻢ ﺑﯿﺸﻌﻮﺭ؟؟؟

ﻣﻦ ﺩﻗﺎﯾﻘﯽ ﺑﻌﺪ : ﺧﯿﻠﯽ ﺟﺎﻫﺎ ﺧﻮﺭﺩﯼ ﭘﺲ ﮔﺮﺩﻧﯽ ، دیگه ﻭﻗﺖ ﻗﻬﺮ ﻭ ﻧﺎﺯ ﮐﺮﺩﻥ ﻧﯿ ،

ﯾﺎﺩ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﮐﺘﮏ ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺎﻣﺎﻧﺎ ﺧﻮﺷﻤﺰﻩ ﺗﺮﻩ ﺍﺯ ﺑﺴﺘﻨﯽ . . .

ﺑﺎﺑﺎﻡ : ﺑﺮﻭ ﭘﯿﺶ ﺩﮐﺘﺮ ، ﺗﻮ ﺑــﯿـــﻤـﺎﺭﯼ ﺑــﻪ ﺧﺪﺍ ، ﺑــــﯿـــــﻣــــﺎﺭ !!!

ﻣﻦ : ﻣﻦ ﺑﺎ ﯾﻪ ﻣﻮﺝ ﺑــﯿـﻤــﺎﺭ ، ﺗﮑﯿﻪ ﺑﻪ ﮐﻨﺞ ﺩﯾﻮﺍﺭ ، ﺧﺴﺘﻪ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ

ﺧﺴﺘﻪ ﺍﺯﺟﺎﯼ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﺎﺑﺎﻡ ﮐﻨﺎﺭﻩ ﻣﺮﻏﻪ ﻣﯿﻨﺎﺵ !!!

ﺑﺎﺑﺎﻡ : ﺍﯼ ﺯﻫﺮ ﻣﺎﺭ ، ﺗﻮ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺯﺑﻮﻥ ﺭﻭ ﺍﺯ ﮐﺠﺎ ﺁﻭﺭﺩﯼ ﺁﺧﻪ ﺑﭽﻪ !!!

ﻧﺮﻭ ﺭﻭ ﺍﻋﺼﺎﺑﻢ ، ﻣﻦ ﺩﺍﺭﻡ ﻣﯿﺮﻡ ﺧﻮﻧﻪ ﻋﺰﯾﺰ ﺍﯾﻨﺎ ﺩﯾﮕﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺯﻧﮓ ﻧﺰﻧﯿﺪ ﭘﺎﻣﻮ ﺗﻮ ﺍﻭﻥ ﺧﻮﻧﻪ

ﻧﻤﯿﺬﺍﺭﻡ ، ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻆ ﻭﺍﺳﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ !!!

ﻣﻦ : ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺎﺑﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﯽ ﻟﻄﻔﯽ ﺧﺪﺍﻓﻈﯽ ﮐﺮﺩﻥ ،

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻫﻤﻪ ﺯﻥ ﺫﻟﯿﻠﻬﺎ ، ﺳﻼﻣﺘﯽ ﮐﺘﮏ ﺧﻮﺭﻫﺎ

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺭﺿﺎ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻫﺎ ، ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﭽﻪ ﻧﻨﻪ ﻫﺎ !!!

ﺑﺎﺑﺎﻡ : ﺍﯼ ﻧﻤﯿﺮﯼ ﺗﻮ ﺗﺮﮐﯿﺪﻡ ﺍﺯ ﺧﻨﺪﻩ ﮐﺼﺎﻓﻂ ،

ﺍﻻﻥ ﻣﯿﺎﻡ ﺧﻮﻧﻪ . . .

.................

دوسته ما داریم؟ 

[ چهار شنبه 28 خرداد 1393برچسب:,

] [ 12:27 ] [ Donya ]

[ ]

ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺧﻮﺷﮕﻞ ﺷﺪﻥ دختراااااااااااااااااااااااااااااااااا

.

.

.

.

.

.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺧﺪﺍ

ﻫﯿﭻ ﺷﺮﺍﯾﻄﯽ ﻻﺯﻡ ﻧﯿﺲ ﻫﻤﻤﻮﻥ ﺍﺯ ﺩﻡ

ﺧﻮﺷﮕﻠﯿم

کپی نکنی دختر نیستی ..

پسراهم به ابرو برداشتنشوون ادامه بدن،

در راه خدا اون شلواراتونم یه خورده بکشییین بالا
 

[ چهار شنبه 28 خرداد 1393برچسب:,

] [ 12:5 ] [ Donya ]

[ ]

بچه ها خودم که دیدمش خوشم اومد همون لحظه هم حسابی دلم پر بود اگه میخواین یه سری بهش بزنین باحاله 

http://bartarinha.ir/files/fa/news/1390/12/22/69674_773.swf

[ دو شنبه 26 خرداد 1393برچسب:,

] [ 21:46 ] [ Donya ]

[ ]

 

[ دو شنبه 26 خرداد 1393برچسب:,

] [ 21:37 ] [ Donya ]

[ ]

این نامه رو فقط عشقم بخونه


.
.
.
.
.
.


ادامه مطلب

[ دو شنبه 26 خرداد 1393برچسب:,

] [ 21:0 ] [ Donya ]

[ ]

تا حالا “خودکار” رو از آخر به اول خوندی؟!
راکدوخ …
معنی نداد نمیدونم چه مرگشه … :|
گفتم شاید بشه ازش یه نکته اخلاقی درآورد که نشد …
ببخشید وقتتون رو گرفتم :|

 

[ دو شنبه 26 خرداد 1393برچسب:,

] [ 16:34 ] [ Donya ]

[ ]

روایت داریم که

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.


ادامه مطلب

[ دو شنبه 26 خرداد 1393برچسب:,

] [ 16:21 ] [ Donya ]

[ ]

زن و شوهر پیری با هم زندگی می کردند.

پیر مرد همیشه از خروپف همسرش شکایت داشت

و پیر زن هرگز زیر بار نمی رفت.

و گله های شوهرش رو به حساب بهانه گیری های او می گذاشت.

این بگو مگوها همچنان ادامه داشت تا اینکه یک روز ... پیرمرد برای اینکه ثابت کند

زنش در خواب خروپف می کند و آسایش او را مختل می کند

ضبط صوتی را آماده کرد

و شبی همه سر و صدای خرناس های گوشخراش همسرش را ضبط کرد.

پیر مرد صبح از خواب بیدار شد

و شادمان از اینکه سند معتبری برای ثابت کردن خروپف های شبانه او دارد

به سراغ همسر پیرش رفت و او را صدا زد،

غافل از اینکه زن بیچاره به خواب ابدی فرو رفته بود!

از آن شب به بعد خروپف های ضبط شده پیرزن، لالایی آرام بخش شبهای تنهایی او بود !  

[ دو شنبه 26 خرداد 1393برچسب:,

] [ 16:18 ] [ Donya ]

[ ]

ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺍﯼ ﺍﺯ ﺧﺪﺍ ﭘﺮﺳﯿﺪ :
ﭼﺮﺍ ﻣﺮﺍ ﺍﯾﻨﻘﺪﺭ ﺯﯾﺒﺎ ﺁﻓﺮﯾﺪﯼ؟
ﺧﺪﺍ ﭘﺎﺳﺦ ﺩﺍﺩ : ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﻧﯿﺴﺖ !! .
ﺍﯾﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﻥ واسه ﺍﯾﻦ ﭘﺴﺖ نظر میدن ﺍﺯ ﺗﻮ ﻫﻢ ﺯﯾﺒﺎﺗﺮﻥ :))
ﺍﻵﻥ ﮐﻠﯽ ﺣﺎﻝ ﮐﺮﺩﯾﻨﺎﺍﺍﺍﺍ ..

هرکی نظر نده زشته 

[ شنبه 24 خرداد 1393برچسب:,

] [ 13:34 ] [ Donya ]

[ ]

تلفن خونمون زنگ خورد

برداشتم جای اینكه بگم:الو بله؟ گفتم بلو اله؟

طرفم قاطی كرد گفت:سلو الام ... 

[ شنبه 24 خرداد 1393برچسب:,

] [ 13:29 ] [ Donya ]

[ ]

یه بارم با خانواده رفتیم قبرستون یه نفر اومد خرما تعارف کرد، بابای ما هم حواسش نبود حالش بد بود گفت: مبارک باشه!

بعدش اومد مثلا جمعش کنه گفت: خونه جدیدش منظورم بود :))

مارو میگی :))))))

خانواده مرحوم :| :@
بابای ما :|    

[ شنبه 24 خرداد 1393برچسب:,

] [ 13:17 ] [ Donya ]

[ ]

خاطره مشترک :

اولی : تمرین های ریاضی رو نوشتی؟

دومی: مگه تمرین داشتیم؟

اولی: اره ولی من ننوشتم ،واسه امتحان فیزیک خوندم .

دومی: وایییییی خدا مگه امتحان فیزیک هم داریم.... O_o 

[ شنبه 24 خرداد 1393برچسب:,

] [ 13:17 ] [ Donya ]

[ ]

دختری سه ساله بود که پدرش آسمانی شد . . .

دانشگاه که قبول شد، همه گفتند: با سهمیه قبول شده!!!

ولی ... هیچوقت نفهمیدند

کلاس اول وقتی خواستند به او یاد بدهند که بنویسد بابا !

یک هفته در تب ســـــــوخت . . . !! 

[ سه شنبه 20 خرداد 1393برچسب:,

] [ 10:46 ] [ Donya ]

[ ]

 کــودَکِ دَرونَـــم پـــورشــه مــیــخـــاد :|

خُــدا هیــچــکیو شَـرمَــنــده‌ی کـــودَکِ دَرونِــش نَکُــنـــه !

بگو آمین!

[ سه شنبه 20 خرداد 1393برچسب:,

] [ 10:31 ] [ Donya ]

[ ]

مازیار فلاحیُ رو بذاری یکی گوش کنه که حتی تو عمرش به یه جنس مخالف اس ام اس هم نداده

باز طرف شکست عشقی میخوره ! 

[ سه شنبه 20 خرداد 1393برچسب:,

] [ 10:28 ] [ Donya ]

[ ]

ﭘﺴﺮﻩ ﺍﺳﻢ ﭘﺮﻭﻓﺎﯾﻠﺶ 5 ﺗﺎ ﻋﻠﯽ ﺑﻮﺩ

)) Ali Ali Ali Ali Ali ((

ﺑﻬﺶ ﭘﯽ ﺍﻡ ﺩﺍﺩﻡ ﺩﺍﺩﺍﺵ ﺍﺳﻤﺖ ﺍﮐﻮ ﺩﺍﺭﻩ ﺍﯾﻨﻬﻤﻪ ﺷﺪﻩ؟؟؟

ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻪ ﻣﯿﮕﻪ ﻧﻪ ﺍﺳﻤﻢ " ﭘﻨﺠﻌﻠﯽ"" ﮐﻪ ﮐﻨﺎﺭﻫﻢ 5 ﺗﺎ ﻋﻠﯽ ﻧﻮﺷﺘﻢ

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ﮐﺸﻮﺭ ﮐﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﻣﻐﺰ ﻫﺎﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﻥ ﺧﻮﺩﻡ 

[ دو شنبه 19 خرداد 1393برچسب:,

] [ 19:18 ] [ Donya ]

[ ]

بسلامتی روزی که اسمم بیاد رو لب رفیقام

پوزخند بزنن و با پشت دست اشکاشونو پاک کنن و بگن:

ههههههههههی کی فکرشو میکرد

.

.

.

.

.

.اون پورشه خرید و ما هنوز پراید سوار میشیمچیه فک کردی میخوام بمیرمخودت بمیری مگه جای تو رو تنگ کردم 

[ دو شنبه 19 خرداد 1393برچسب:,

] [ 19:17 ] [ Donya ]

[ ]ﺍﮔﺮ ﺩﯾﺪﯼ ﺟﻮﺍﻧﯽ ﺑﺮﺩﺭﺧﺘﯽ ﺗﮑﯿﻪ ﮐﺮﺩﻩ

ﺳﺮﯾﻊ ﺑﯿﺎﺭﯾﺪﺵ ﮐﻨﺎﺭ ﯾﻬﻮ ﮔﻼﺑﯿﯽ ﭼﯿﺰﯼ

ﻣﯿﺨﻮﺭﻩ ﺗﻮﺳﺮﺵ ﭼﺎﺭﺗﺎﻓﺮﻣﻮﻝ ﺑﻪ ﻓﯿﺰﯾﮏ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻣﯿﮑﻨﻪ

ﺑﺪﺑﺨﺖ ﻣﯿﺸﯿﻢ|: 

[ یک شنبه 18 خرداد 1393برچسب:,

] [ 12:16 ] [ Donya ]

[ ]

اعصاب:نداریم

لجباز:بله هستیم

غرور:داریم تادلت بخواد

روراست:درست مثل یه اتوبان تو دل کویر

اعتمادبه نفس:زیـــــاد

سرسخت:وحشتنـــــاک

خونگرم:شدیدا

مهربون:بسیـــار

زیبا:اووووووووووووووف

به 70دی بودنمون افتخارمیکنیم...بعــــــله

کپی واسه دهه70دیااجباریه

خودمم مجبورشدم کپی کردم

 

[ یک شنبه 18 خرداد 1393برچسب:,

] [ 11:4 ] [ Donya ]

[ ]

اگه این جوکو بخونین از خنده میمیرین

... . ............. . ................. . ............... . . . .... ........................ . . ............................ . . .. . ............................. . ................ ........................... . . .....................

پاکش کردم دلم نیومد از خندی بمیری :دی 

[ جمعه 16 خرداد 1393برچسب:,

] [ 17:12 ] [ Donya ]

[ ]

یه لب میدی؟؟


.


.


.


.


.


.


علی دایی هنگام رب خریدن!


ذاتت خرابه خوبم نمیشه :| 

[ جمعه 16 خرداد 1393برچسب:,

] [ 17:0 ] [ Donya ]

[ ]

به بعضی از آقایون هم باید گفت :


ازدواج مثل نماز میمونه ...

 نیت که کردی حق اینو نداری هی اطراف رو نگاه کنی !

:) 

[ جمعه 16 خرداد 1393برچسب:,

] [ 14:12 ] [ Donya ]

[ ]

معلم زبان انگلیسی دوران دبیرستان ما کلا سر کلاس انگلیسی حرف میزد


از سلام تا اخر کلاس

یه دفعه داشت متن کتاب رو میخوند منم خفن رفته بودم تو فکر ...

یهو به من گفت : READ !

منم که هول شده بودم خیلی جدی گفتم کی رید؟

هیچی دیگه از شدت خنده کلاس رفته بود رو هوا

:))

واقعا حقم بود اخراج شم؟؟

:| 

[ جمعه 16 خرداد 1393برچسب:,

] [ 14:5 ] [ Donya ]

[ ]

ﻻﻯ ﭘﻨﺠﺮﻩ 2 ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﻫﻢ ﺑﺎﺯ ﺑﺎﺷﻪ ﻣﮕﺲ ﭘﻴﺪﺍﺵ ﻣﻴﻜﻨﻪ ﻭ ﻣﻴﺎﺩ ﺗﻮ ﺧﻮﻧﻪ


ﻭﻟﻰ ﺍﮔﻪ 6 ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﻗﺪﻯ ﻫﻢ ﺑﺎﺯ ﺑﺎﺷﻪ ﻧﻤﻴﺘﻮﻧﻪ ﺑﺮﻩ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﻫﻰ ﻣﻴﺮﻩ ﻣﻴﺨﻮﺭﻩ ﺗﻮ ﺷﻴﺸﻪ !

ﮐﺜﺎﻓﺖِ ﮐﻮﻭﻭﺭ |: 

[ جمعه 16 خرداد 1393برچسب:,

] [ 14:3 ] [ Donya ]

[ ]

ما وقتی به خانوممون میگیم دوســت دارم


به "م" میرسه و دهنمون بسـته میشه!

اما خارجی ها که به خانومشون میگن i love youuuuu

به "u" میرسه و لبها خودش به حالت غنــچــه میشه واسه بوسه....

لامصب این خارجیا همه چیزشون طبق حساب و کتابه ....... 

[ جمعه 16 خرداد 1393برچسب:,

] [ 13:36 ] [ Donya ]

[ ]

مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ، اس ام اس های عاشقانه